سفارش تبلیغ
صبا
 مواظب باش - طلبه آ نلاین

مواظب............باش

پنج شنبه 88 خرداد 28 ساعت 12:27 صبح

مواظب افکارت باش که گفتارت می شود 

مواظب گفتارت باش که رفتارت می شود 

مواظب رفتارت باش که عادتت می شود 

مواظب عادتت باش که شخصیتت می شود

مواظب شخصیتت باش که سر نوشتت می شود

 

                                                                                          حضرت علی (ع)


نوشته شده توسط : اسماعیل کاظمی

نظرات ديگران [ نظر]